Giften-Bijdragen

Giften-Bijdragen

Dankgave / DonatieUw/Jouw dankgave kun je overmaken op reknr NL74INGB0004315285

tnv GEREDJA INDJILI MALUKU – HUT


Als belijdend lid mag je meedoen met de €70 actie.


Van elke djemaat binnen de GIM vragen wij €200.


Per classis binnen de GIM vragen wij €1000.


Per predikant binnen de GIM vragen wij €100.